Zorg & Sociaal.

Zorg draait om maatwerk, aandacht en warmte.

Zorg draait om maatwerk, aandacht en warmte De zorgsector is door bureaucraten veel te ingewikkeld gemaakt. Eenvoudige en goedwerkende oplossingen zijn helaas taboe. Waarom? Omdat er dan voor bureaucraten geen ‘complexe problemen’ meer op te lossen zijn, waarmee ze hun megasalaris kunnen goedpraten.  Veel zorggeld is de afgelopen jaren verloren gegaan aan dure managers, organisaties die niet samenwerken, bureaucratie en torenhoge tarieven. Daarnaast gaat er nog steeds veel geld naar de subsidie-slurpende welzijnssector, die het vaak voorál belangrijk vindt om zichzelf in stand te houden.  De Partij voor Weert vindt het bieden van goede hulp aan mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, een kwestie van vanzelfsprekendheid en beschaving.  Ouderen en mensen met een beperking, moeten oud kunnen worden zonder zorgen; niet zonder zorg. De inzet van uitkeringsgerechtigden/werklozen, zou hierbij veel extra, hard nodige, handjes kunnen betekenen!

De volgende punten verdienen echter ook de aandacht:

  • Bevorderen generatiebestendig wonen.
  • Geld dat bedoeld is voor de zorg, ook volledig aan de zorg besteden.
  • Oudere (echt)paren niet scheiden indien een van hen noodzakelijkerwijs voor opname in een verzorgingshuis in aanmerking komt.
  • Betere opvang en begeleiding van mensen met psychische aandoeningen.

Menselijk maat.

De Partij voor Weert vindt dat kwaliteit en maatwerk, door middel van kleinschalige zorg in de wijk, voorop moet staan! Daarom zijn wij voorstander van de zogenaamde decentralisaties, die de mogelijkheid bieden om zorg eenvoudig en dichtbij mensen te organiseren. We regelen hulp voor u als die nodig is. Is het niet voor de boodschappen, de schoonmaak, of de was, dan is het wel voor het lezen van de post of het uitleggen van de iPad. 

De Partij voor Weert wil de zorg teruggeven aan de wijkverpleegkundige en de hulpverlener, door deze zo min mogelijk te belasten met allerlei overbodige regels, protocollen en managers.  Moderne technologie en waar mogelijk gemotiveerde vrijwilligers en goed begeleide mantelzorgers, kunnen de toegewijde zorgprofessionals ondersteuning bieden. 

Pim Fortuyn zei het in twee kernwoorden: de ‘menselijke maat’ moet terug in de zorg.