Wijken.

De aderen van de stad.

De aderen van de stad. In schril contrast, met de enorme hoeveelheid aan geld en energie dat de gemeente Weert in de binnenstad heeft gestoken, staat hetgeen men heeft gedaan voor de ondernemers en mensen in de wijken. Dát is nagenoeg niets! Natuurlijk is het centrum het kloppend hart, maar, vergeet níet de aderen [wijken] de toevoer naar dat kloppend hart, óók goed te onderhouden! De Partij voor Weert is uiteraard de mening toegedaan dat het centrum er prachtig bij ligt, maar is óók van mening, dat er de komende jaren géén geld meer mag worden uitgegeven voor verandering of vernieuwing. 

Het gezegde: “Overvloed vernietigt waarde”,  is hier wel degelijk van toepassing. Wel blijft ónderhoud natuurlijk nodig!  De Partij voor Weert zal de ondernemers en de bewoners niet vergeten, maar wil wáár zij kan, helpen met materialen/middelen en het, indien mogelijk, versoepelen van regels.  Echter, het ondernémen moeten de winkeliers zelf doen, daar is men tenslotte ondernemer voor!  Het betaald parkeren in het centrum, maar ook in de aangrenzende wijken, moet GRATIS worden, tot 12.00 uur! Dat is service naar de bezoekers van Weert en tevens worden er zo ook weer kansen geboden voor de ondernemers. Mooi meegenomen is dan, dat er dan ook minder inzet nodig is door stadstoezicht! Óók ondernemers in de wijken en dorpen, hebben recht op ondersteuning om zich te kunnen ontplooien en te kunnen ondernemen.  Vandaar dat wij zeggen: nú zijn de wijken en dorpen aan de beurt!

Aankleding & voorzieningen.

De aankleding van het centrum en wijkwinkelgebieden, dient gelijk te zijn en kan door middel van een kleine bijdrage van de ondernemers, worden aangeschaft en aangebracht.

Ook moet de gemeente zorgdragen voor het opknappen en leefbaar maken van buurtcentra.  Maar óók voor de bewoners aldaar, wil de Partij voor Weert zich  inzetten. 

O.a. wil onze Partij graag:  

*Bepaalde voorzieningen scheppen en behouden, zoals:  buurthuizen, scholen, gymzalen, winkels en huisartspraktijken. 

*Ervoor zorgen dat kinderen in hún wijk naar school kunnen gaan en  gymlessen krijgen. 

*Mensen de mogelijkheid geven dat ze, als ze dat graag willen, in hun eigen buurt hun dagelijkse dingen kunnen doen .

* De maatschappelijke functie van b.v. buurtwinkels, is zeer belangrijk en van onschatbare waarde voor veel mensen, met name  voor  de ouderen  en /of zieke mensen.