Veiligheid.

Stevige aanpak blijft nodig.

V.w.b. veiligheid, blijft stevige aanpak nodig! Omdat we nog steeds vinden dat de verbetering te langzaam gaat, blijven we strijden voor een veel ambitieuzere en meer resultaatgerichte benadering.  Dat wil zeggen: burenterreur nog harder en consequenter bestrijden! Woningovervallers keihard aanpakken!  Meer voorlichting over veiligheidsrisico’s aan ouderen, want iedere misdaad die we kunnen voorkomen is er één!  Overlastmeldingen serieus nemen en tot actie overgaan!   Bewoners direct betrekken bij het oplossen en voorkomen van veiligheidsproblemen in hun wijk.  

Deze en soortgelijke initiatieven ondersteunt de Partij voor Weert maximaal. Door criminelen/raddraaiers/overvallers en ‘soortgenoten’ op een goede manier in de kraag te grijpen,  houden deze initiatieven grote groepen jongeren van het criminele pad af. Zo hoort het! De reclassering moet ervoor zorgen dat ex-criminelen op het rechte pad blijven. Nu zijn de resultaten vaak bedroevend!  Dat moet en kan beter, door er bovenop te zitten en ze echt (niet alleen op papier) te begeleiden bij hun terugkeer in de maatschappij.

Politie als gezaghebbend rustpunt.

Nog steeds zijn er té veel mensen in onze stad die vinden dat ze het recht hebben om van de regels af te wijken.  De Partij voor Weert wil een politie die keihard en professioneel afrekent met deze mentaliteit. Simpel gezegd: voor iedere Weertenaar, moet duidelijk zijn dat de politie de baas is op straat!  De politie dient respect af te dwingen door houding en gedrag. De opstelling van de politietop is daarbij cruciaal.  O.a. om maar iets te noemen, druk uitoefenen voor hogere straffen!  Om het goede werk van de politie beter te laten ‘lonen’, dienen er structureel hogere straffen te worden uitgedeeld. En, omdat niet de gemeente, maar de Tweede Kamer strafmaten bepaalt, willen we de desastreuze gevolgen van de lage straffen onvermoeibaar onder de neuzen van Kamerleden en het Openbaar Ministerie wrijven. Anders kunnen we nóg zo hard ons best doen, dan worden we achter onze rug uitgelachen door harde criminelen.  Dat mag niet gebeuren!

Onderbelichte zaak: dierenwelzijn.

Tot slot willen wij als Partij voor Weert (meer) aandacht voor de honderdduizenden dieren, waaronder ook huisdieren, die geen stem hebben, maar wél recht hebben op een fatsoenlijk en dierwaardig bestaan.  Dieren horen een volwaardige plaats in onze samenleving te hebben. Laten we ons er van bewust zijn dat het meeste dierenleed is te wijten aan menselijk (mis)handelen. Een meer dan beschamende toestand! Laten we ook niet de andere kant opkijken bij veel ‘verborgen’ dierenleed, b.v. het gebruik van dieren voor vermaak en educatie, de intensieve veehouderij, viswedstrijden, de jacht, en, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Sowieso zou Dierenwelzijn een punt moeten zijn voor élke partij!

Dierenmishandeling van huisdieren is ook in vele vormen aanwezig en het gaat ons allen aan! Het is schrikbarend wat mensen hun dieren vaak moedwillig en bij volle verstand aandoen, en het is bekend, vaak verbergt dit veel meer. Indien nodig zetten wij in op speciale teams, zoals, Inspectiedienst van de Dierenbescherming/Dierenpolitie/AID, die deze vorm van criminaliteit kundig kunnen opsporen en hard aanpakken.   Ook willen wij het risico, dat dieren opnieuw aan veroordeelde dierenbeulen worden toegewezen, zo klein mogelijk maken. Voor dit soort mensen willen we een levenslang houdverbod in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). 

Bron: Leefbaar Rotterdam. 

Dat ooit het woord “dierenbescherming” uitgevonden moest worden, is één van de meest beschamende kwesties  van de menselijke ontwikkeling! 

Theodor Heuss (eerste president Bondsrepubliek Duitsland.

PolitiebureauFotograaf: Dion Huiberts