Onderwijs.

Tijd voor actie wat betreft het onderwijs.

 

Inspirator, Pim Fortuyn, heeft op onderwijsgebied enorm veel goede ideeën aangedragen. Al in de jaren ’90 signaleerde hij de scheefgroei tussen de onmisbare leraar en overbodige managers. Hij pleitte toen al – zéér terecht – voor het koesteren van ‘de relatie tussen meester en leerling’.  Nu, zoveel jaren later, praten bijna alle partijen hem na. Allen bewijzen ze lippendienst aan ‘meer kwaliteit’, ‘meer aandacht’ en ‘meer maatwerk’.  Maar, doen deze partijen ook wat ze zeggen? Nauwelijks! Reden: ze hebben zelf de megascholen en wankele managementlagen in het leven geroepen, m.a.w. ze verschaffen hun eigen politici mooie baantjes.  Wij zeggen: het is nu de hoogste tijd voor actie!  Terug naar kleinere, vertrouwde scholen, waar mensen elkaar groeten, kennen, stimuleren, en, in het gareel houden.  Laten we de energie en het enthousiasme terugbrengen in het onderwijs en voorop stellen wat echt belangrijk is: de man of vrouw die voor de klas staat! 

Technologie in de samenleving.

Dat technologie in rap tempo onze samenleving binnendringt, betekent toch niet dat menselijk contact minder belangrijk wordt? Of, vaklieden minder gevraagd of nodig zijn?  Integendeel! Ook scholieren, blijkt uit onderzoek, meten ondanks hun contacten op Twitter, Facebook en WhatsApp, de kwaliteit van hun school af aan de kracht van hun docenten, de organisatie van de school.  Dat rust, regelmaat en goede leraren in belang afnemen, is een verzinsel van onderwijsbestuurders die zelf geen vak beheersen.

De volgende punten verdienen echter ook de aandacht:

Iedereen moet kunnen leren zwemmen en de lessen moeten dan uiteraard voor ieder betaalbaar zijn.    Swim to play is hier goed voorbeeld van.

Het is belangrijk dat Dierenwelzijn op scholen in het pakket als vak wordt opgenomen.

 

Inspiratie bron:  Leefbaar Rotterdam