14-06-19

Een zaak met een luchtje.

Op de eerste plaats laten wij duidelijk zijn, wij zijn absoluut tegen elke vorm van vernieling!
Maar, hier kon men op wachten, vernieling van dit ‘kunstwerk’. Het ‘mannetje poep’ stond naar onze menin g erg verstopt onder de bomen waar bijna niemand hem zag, en dus makkelijke prooi voor vandalen.

Wat ons betreft had dat hele mannetje poep er niet hoeven komen. Het draagt niets bij, en heeft de burgers van Weert alleen maar geld gekost, lees €15000,00. Maar de Weerter wethouders vonden het blijkbaar zo goed idee dat ze ermee op de foto gingen. En de raad stja, die stond erbij en keek erna. Zij hebben uw stem gehad en zitten komende tijd weer veilig op hun stoel.
Graffiti art is mooi, maar niet op deze wijze. Och, de burger is mild, en de ‘elite’ verspilt.
Daar hadden bijvoorbeeld ook de hondenuitlaatplaatsen veilig gemaakt van kunnen worden.
Misschien gevalletje voor tv-programma ‘van onze centen’.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-05-19
Het blijft de gemoederen bezighouden, waar laten we de arbeidsmigranten? Ook in Stramproy waren ze niet echt blij met hun eventuele komst.
Vaak worden deze arbeiders onder erbarmelijke situaties gehuisvest en moet men woekerprijzen betalen voor woonruimte.
Eigenlijk een soort van moderne ‘slavernij’.

De enige die hier de lusten van hebben zijn de uitzendbureau’s en de bedrijven, de lasten komen vaak bij de burgers op het bordje te liggen.
Het is volgens ons een taak van de gemeente om eerst in kaart te brengen hoeveel arbeidsmigranten er daadwerkelijk in Weerter bedrijven aan het werk zijn. Voor die arbeiders is dan daadwerkelijk een onderkomen nodig. Voor de andere arbeiders moeten de gemeentes waar ze werkzaam zijn, zelf voor onderkomen zorgen.

Belangrijk is wel dat de communicatie tussen bewoners en het gemeentebestuur correct geschied, en dat er geen achterkamertjespolitiek bedreven wordt.
Ook dient de gemeente toezicht te houden dat deze woonruimte voldoet aan alle eisen.
Een andere oplossing zou kunnen zijn dat men ze huisvest op de bovenste verdieping van het stadhuis, zodat ze zelf kunnen ervaren wat dit allemaal met zich meebrengt.

Foto: Weert de Gekste.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-04-19

‘Gemeente schrijft prijsvraag uit voor kraan’.

Als je helemaal niks meer weet wat je als bestuurlijk orgaan aan moet met iets, dan kun je het altijd nog in de maag splitsen van de burger.
In dit geval de voormalige loskraan van het landbouwbelang. Na eerst heelveel geld betaald te hebben in Roermond om hem te bewaren, vind men nu dat hij toch een functie moet krijgen.

Maar ja, wat? Rijkswaterstaat wil hem niet boven het kanaal hebben. De ijzerhandelaar zou een optie kunnen zijn, (onze voorkeur) maar men ziet toch graag iets van de kraan terug, het is tenslotte opgenomen in het Register voor Cultuur Erfgoed. Na veel erfgoed te hebben afgebroken, of verwaarloosd (scheepswerf) houd men zich halsstarrig vast aan wat oude ‘troep’, excuus voor de woordkeuze.
Nu geeft men het door aan de burger, zodat het lijkt dat men de burger laat meebeslissen.
Want tenslotte, ze kunnen zelf geen ijzer met handen breken.

Foto: Weert de Gekste.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-04-19

Klimaatverandering is een hype?

Van verdienmodellen en regeringen over de hele wereld, die hier over de rug van burgers, miljarden en miljarden aan verdienen.

De goede naam is VERVUILINGSVERANDERING,

Vervuiling is wat we aan moeten pakken op de eerste plaats! We gaan even nog doorborduren over de klimaatverandering om uit te leggen aan onze kinderen en geïnteresseerden onder U.

Geleerde en wetenschappers kunnen nog steeds niet echt verklaren waarom, in bergen en woestijnen fossielen zijn gevonden van zeedieren en vruchten. Wel dat hier vroeger zee is geweest en dat door het vulkanisch karakter v.d. aarde hier bergen zijn ontstaan en dat door opwarming v.d. zon woestijnen ontstonden. De dinosaurussen en andere vliegende en lopende varianten doodt gingen , ook door de ijstijd niet te vergeten! Skeletten worden nu nog legio over de hele wereld gevonden!

Het klimaat veranderd voortdurend al meerdere miljarden jaren, je kunt dit niet tegen houden. Net zoals elk jaar zomer, herfst, winter en lente begint. De zon en maan opkomt, eb en vloed komt, regen, sneeuw, en wind ontstaat! We kunnen de cyclus van klimaatverandering niet tegen houden want die gaat zich langzaam herhalen.

De voorbeelden zijn legio, warme of natte zomers, strenge of matige winters, de zon die dichter bij de aarde komt, polen die smelten , magnetisch veld dat misschien verschuift etc. etc.

Klimaatwetenschappers kunnen het allemaal niet verklaren waarom!

We kunnen wel de vervuiling aanpakken om de wereld schoner te maken, de zware industrie in ons land en de buurlanden en in de rest van de wereld aanpakken. De Elite aandeelhouders van deze industrieën aanpakken, waar ook koninklijke dames en heren, en regeringen bij betrokken zijn. Verplichten de industrie schonere uitstoot te produceren of te stoppen! De zeeën van de plastic zooi ontdoen en op het land alles schoon houden.

Landen zoals o.a China en Amerika moeten meedoen.

Ook als je op vakantie gaat alles netjes achter laten in zee en op land want je bent gast ! Hopen dat vliegtuigen van de kerosine afkomen zou ook een groot gegeven zijn!

Windmolens en zonnepanelen  zijn natuurlijk goed [mits milieuvriendelijk geproduceerd], maar moeten niet belast worden door regeringen, want je kon het weer zien de energie rekening zou niet omhoog gaan vervoer kosten echter wel. Ook schonere auto’s elektrisch of waterstof, ook waterstof in plaats van gas zou een mooi gegeven zijn.  Als ze maar betaalbaar zijn en blijven voor alle bevolkingsgroepen .

Fijnstof zou ook aangepakt moeten worden, b.v. een nieuw soort autoband bij auto’s en andere voertuigen,  de oude geeft veel fijnstof af, en tevens is rubber is kankerverwekkend .

We gaan er met ons alle tegenaan om ons land en de wereld schoon te krijgen, en noemen het VERVUILINGSVERANDERING!!!!

En begin bij jezelf, er is geen vuil,  maar vuil van de mensheid !

Groet, Leon van Berkom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-04-19

Gemeente Weert wordt op de vingers getikt.

De huurder en verhuurder krijgen meer tijd om de arbeidsmigranten elders onder te brengen.
Eerst toestaan en later toch weer niet.
Had de gemeente niet beter de kazerne kunnen kopen om zo de regie in eigen handen te houden, en na die 5 jaar met winst door te verkopen?
Want eigenlijk heeft de huidige eigenaar(s) dit terrein met gebouwen voor niks na al die tijd huur van het COA.

Nou moet men voor veel geld (lees geld van de burger) gaan procederen om hun eigen regels te kunnen handhaven.
Het is niet alleen dom, maar ook ondoordacht van deze bestuurders.
De enigen die winnen zijn de advocaten die hun kas spekken aan deze zaak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-03-19

Gisteren heeft de Partij voor Weert vergaderd bij de Microbar. Na afloop hebben wij met de beheerder en de bezoekers gepraat, en wij voelde de saamhorigheid, maar ook de angst voor sluiting bij alle aanwezigen.

De Microbar heeft een hoog sociaal gehalte en is zeer belangrijke ontmoetingsplek voor de buurt. Maar niet alleen voor de buurt, maar ook voor de vele verenigingen en organisaties is het een plek waar men graag vertoefd.
Op dit moment wordt de situatie opnieuw bekeken en moet men wachten op de uitkomst.
Een spannende tijd voor alle betrokkenen.

De gemeente Weert heeft de mond vol van ‘verbinding’ maar wil maar niet investeren in dit speciale buurthuis waar vele zich thuis voelen.
Ook de Partij voor Weert vind dat de Microbar moet blijven, en dat de gemeente hierin moet investeren. Als men ruim 2 ton geeft aan een ondernemer voor de mouttoren, is investeren in de Microbar zeker te rechtvaardigen. [foto: Weert de Gekste]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-03-19

Dit is een lijstje van de telling van de Provinciale statenverkiezingen uit Weert.  Als je kijkt hoe gemakkelijk een telling verkeerd kan gaan of veranderd kan worden. Eerst stond er 88 is veranderd in 80. Vandaar wij vorig jaar een hertelling wilde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-03-19

‘Weert stijgt in AD Misdaadmeter’ dat kopt een lokale media.
Het is triest om te lezen dat de misdaad meer voedingsbodem vindt in Weert. Het is nu alle hens aan denk voor onze burgervader en de rest van de bestuurders om dit terug te dringen.

De tijd van mooie praatjes is voorbij, er moet nu resultaat geboekt worden om Weert weer veiliger te krijgen.
Helaas moeten we constateren dat het AZC een van de boosdoeners is.
Maar ook het slappe optreden van onze bestuurders is hier debet aan.

We roepen B&W op om hier te hoogste prioriteit aan te geven.

Foto: Weert de Gekste.

 

 

 

 

 

 

 

 

4-02-19

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.
Wij vinden dat zowel lokale als landelijke media onafhankelijk moeten zijn. Ze moeten vrij zijn in nieuws brengen, en onafhankelijk kunnen berichten.
Maar, als wij in het coalietieprogramma het volgende stukje lezen zetten wij hier toch vraagtekens bij.

“Lokale media De lokale media staan onder druk. Verslaggeving over de lokale democratie neemt af. Lokale weekbladen zijn verdwenen en er is geen dagelijks lokaal televisiejournaal meer. Online media kunnen deels, maar niet geheel vervangend in de nieuwsbehoefte voorzien. We stellen de komende jaren extra budget voor onafhankelijke lokale media beschikbaar om lokale verslaglegging een nieuwe impuls te geven”.
bron: coalietieprogramma.

Ik het verleden heeft de Partij voor Weert vaak moeten constateren dat we buiten de media werden gehouden, mits er iets ‘negatiefs’ naar buiten kon worden gebracht, bijvoorbeeld over ons voormalig logo.
Wij vrezen dat het kommende tijd niet zal veranderen zolang de gemeente de lokale media voed.
Gelukkig hebben wij onze eigen vorm van media om u op de hoogte te houden.

 

 

 

 

 

 

 

8-11-18

Aso-asielzoekers.

Men wil in Marroko gaan praten over asielzoekers die hier in Weert en elders in Nederland zich niet gedragen.
Gaat Nederland/Weert hier niet af als een gieter, zoals men dat in de volksmond zegt?

Moeten wij een ander land om hulp vragen om dit op te lossen?
Het is toch van de gekke, dat onze overheid deze “kleine groep” mensen niet een halt kan toeroepen. Als de burgemeester daad werkelijk de “sterke man” wil uithangen en deze groep nou eens in een bus zou zetten, en ze op het binnenhof laat uitstappen. Want de regering heeft ze ook binnen gelaten.
Maar, dat zal wel niet gebeuren denken we, want het is ook wel een “ticket” voor op TV te komen.

Foto: Weert de Gekste.

 

 

 

 

 

 

 

2-11-18
Met trots presenteren wij ons nieuwe logo.

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11-18

De Waarheid!

Na twee en een halfjaar juridische strijd is er eindelijk een einde gekomen aan de “soap” over ons voormalig logo, wat volgens de gemeente teveel zou lijken op het Wapen van de gemeente Weert.
De rechter bepaalde dat we het niet meer mogen gebruiken. We moesten de gemeente Weert een bedrag van ruim € 3500,00 gaan betalen. De Partij voor Weert is het uiteraard niet met deze uitspraak eens, maar respecteert hem wel.

Het was voor de Partij voor Weert een logische stap geweest om in hoger beroep te gaan, aangezien wij in een bandopname konden aantonen dat de burgemeester van Weert het logo met een kleine aanpassing goedkeurde.
Men heeft tot op heden nooit kunnen aantonen dat het verwarrend is geweest voor de mensen.
Althans, nooit schriftelijk.

Omdat wij vonden dat er een eind aan deze “soap” moest komen hebben wij B&W van Weert het volgende voorstel gedaan:
Wij gaan niet in hoger beroep, wij zullen de geluidsopname niet gebruiken, niet verspreiden, maar,  vernietigen!
Daarentegen moet de gemeente Weert instemmen met de finale kwijtschelding van het door de rechter toegewezen bedrag.
Met dit voorstel ging men akkoord en vandaag kregen wij het voorstel getekend en wel terug.

Wij, de  Partij voor Weert,  wil eenieder mededelen dat wij nooit een rechtszaak hebben gewild, echter, B&W wist van geen ophouden en ging door met procederen. Ook de raad stond erbij en keek ernaar, en zag hoe duizenden euro’s van de burger werden gebruikt om onze partij te doen stoppen en financieel kapot te maken.
Ook wij (lees T. Smolenaers) hebben duizenden euro’s moet gebruiken om ons te verdedigen.

Wij hebben de bandopname moeten maken omdat in het verleden dingen werden gezegd door de burgemeester die later werden ontkend. Het was misschien niet chique wat we deden, maar het was de enige manier om de waarheid vast te leggen. Waarvan akte!

Met het ondertekenen van de overeenkomst is aan deze misère nu een einde gekomen.
Over enkele dagen maken wij ons nieuwe logo bekend waarmee wij ons naar buiten toe gaan profileren.
Verder bedanken wij iedereen die ons in deze moeilijke periode gesteund heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

27-09-18

De Partij voor Weert wenst iedereen fijne kermisdagen toe.

 

 

 

 

 

 

 

05-09-18

Vandaag was de “dag des oordeels” voor de Partij voor Weert.
Het vonnis omtrent het logo is geveld.
De rechterbank heeft besloten dat wij ons logo niet meer mogen gebruiken.
Voor ons gevoel blijft het een politieke afrekening. De rechter heeft bepaald dat wij niet alle advocaatkosten aan de gemeente hoeven te betalen. Onze advocaat gaat het vonnis bestuderen, en gaat kijken om eventueel in hoger beroep te gaan.
Onze partij is een partij die als ze ergens voor staan, er ook voor gaat. Dat heeft u gemerkt. Wij blijven het spijtig vinden, maar respecteren uiteraard de uitspraak van de rechter.
Wij blijven strijdvaardig, laten een nieuw logo ontwerpen en gaan gewoon door met onze missie, opkomen voor de bewoners van Weert.
Wij danken u voor alle steun die wij mochten ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Partij voor Weert.

 

 

 

 

 

 

 

23-08-18

De tempel op de Wilhelminasingel Weert.
(In de Weerter volksmond)

Terwijl de mussen nog gebraden van het dak vallen, maakt men zich in het stadhuis in Weert al druk om de koude winter.
Men vind het te koud omdat, als de deuren open gaan er teveel koude lucht zou binnen komen.
Bij veel bedrijven zou men zeggen ‘dan trek je maar iets warmers aan’. Maar, bij ambtenaren schijnt dat niet zo te werken, nee, daar moet het altijd geld kosten. En niet zo een beetje ook.
Kosten, een slordige € 75.000,00 voor nieuwe toegangsdeur. Terwijl veel mensen iedere euro 3x moeten omdraaien, wordt er bij de gemeente Weert niet op een euro gekeken als het om hun zelf gaat.

In 2014, enkele maanden na de opening moesten er ook alweer voor €150.000,00 aan veranderd worden. Architect, heeft het gebouwd, volgens bericht op Google, volgens de wensen van de gemeente, en kroop in het DNA van Weert.

Was deze deur nou een van die wensen, of was het duur (deur)foutje van diezelfde mensen?
Maar, maakt het nog veel uit wie deze fout maakte? De burger betaald en de gemeente bepaald.
Wij vragen ons af wanneer de burgers in Weert nu eens afrekenen met deze mensen die fout op fout maken? 2022 misschien?

 

 

 

 

 

18-08-18
Onlangs is T. Smolenaers benaderd door een correspodent van Afrikanervolksparty, voor een vraaggesprek.
Het is bedoeld voor de mensen die ooit geëmigreerd zijn vanuit Nederland informatie te geven uit hun moederland.
Wij vinden het leuk dat men ons daarvoor uit heeft genodigd.
Het leuke is ook dat de inleiding in hun eigen taal is geschreven.
http://www.afrikanervolksparty.org/

 

 

 

 

 

16-07-18
Deze maand bestaat de Partij voor Weert precies 3 jaar. In die 3 jaar is er veel gebeurd, en hebben wij vaak onze mening over de huidige politiek niet onder stoelen of banken gestoken.
Men moest en moet wennen aan onze manier van oppositie voeren.
Men heeft er van alles aan gedaan om ons tegen te werken en te ontmoedigen, maar wij hebben laten blijken dat we tegen een stootje kunnen.
Ook nu blijven wij bouwen aan onze partij om bij de volgende verkiezingen weer mee te doen.
Graag willen wij u bedanken voor de steun en medeleven wat u ons gaf de afgelopen 3 jaar.
Blijf ons ook de komende tijd volgen om op te hoogte te blijven.

 

 

 

 

 

16-06-18
Er zijn veel overeenkomsten tussen de plannen van landelijke politieke partij FVD en de Partij voor Weert. Het was afgelopen maandag ook een interessante avond om de voormannen Thierry Baudet en Theo Hiddema te horen spreken. Want tenslotte moet men eerst met ze praten voordat men over ze kan praten.

 

 

 

 

 

04-06-18

De Partij voor Weert roept al 3 jaar dat er anders gedacht moet worden om de leegstand tegen te gaan. Het traditioneel denken moet plaats maken voor realistisch denken.
Roermond maakt een heel goed begin. Lees stukje uit dagblad de Limburger, of kijk even op onze Facebookpagina.

https://www.facebook.com/partijvoorweert/

 

 

 

 

 

31-05-18
Even op de hoogte.

Enige tijd geleden hadden wij een brief gestuurd naar premier Rutte, dit ivm met de misère rond ons logo. Volgens de brief kan de premier zich niet mengen in deze kwestie, en kan ons ook niet behulpzaam zijn. Wij zijn eigenlijk niet verrast over dit antwoord, en hadden dit enigszins verwacht. Maar zoals u de Partij voor Weert kent, zullen wij altijd gaan voor rechtvaardigheid. Wij houden u op de hoogte over het verloop van de zaak.

 

 

 

 

 

25-05-18

Democratie met dictoriaanse trekjes.

Vol trots presenteerde de nieuwe stadsregering hun nieuwe programma, met als “keyword” verbinding. En verbonden hebben ze, Een coalitie bestaande uit maar liefst 4 partijen en een gedoger, D66. Deze laatste mocht wat mee schrijven aan het programma. Om te laten zien dat men de touwtjes strak in handen heeft, heeft men nog een wethouders post erbij gecreëerd , kosten all in zo’n kleine € 90.000.00. Want, och wie doe ze wat met 25 leden, tegen 4 leden oppositie.

Vergaderingen zijn enkel nog voor de show, want, beslissingen zijn echter toch al genomen, en zullen alleen nog maar hamerstukken zijn. Een partij die zo graag ultiem wou samenwerken, Dus dus, die ging uiteindelijk toch niet samenwerken en blijft aan de kant staan.

Ondanks dat deze partij 3 zetels heeft, 2 behaald en 1 gekregen, worden ze op de reservebank geplaatst.
De verliezers hebben hun baantje teruggekregen, van biodiversiteit freak Gabriels, wegens “goed geleverd werk”.  Een SP wethouder die van de kiezer slechts 49 stemmen kreeg en bij voorbaat al bedankt voor de functie raadslid, wordt beloond met een wethouderschap. Snapt u het, snap ik het. En de bevolking van Weert heeft het maar te slikken voor de komende vier jaar, want de stemmen zijn binnen en het pluche is weer verdeeld.
Weert stevent af op een stad [als men zo door gaat] waar men straks alleen nog brandnetelthee met honing drinkt, geitenwollensokken draagt, de ouderen voor zich zelf moeten zorgen, de jongeren geen betaalbare woningen meer kunnen krijgen en Weert verlaat, de winkelier een veredeld service loket word, en men wijken krijgt waar enkel nog buitenlandse talen gesproken worden.
[Foto: Weert de Gekste]

 

 

 

 

22-05-18
Vandaag 22 mei was de zitting ivm ons logo.
De grote afwezige waren volgens ons toch de burgemeester en de wethouders zelf. Je zou toch denken als ze er zoveel geld ( van de burger) en energie insteken, men er ook zelf bij zou willen zijn. Maar, men had ervoor gekozen om een ambtenaar te sturen.
Na een gesprek met de burgemeester van Weert (december 2017) in de winkel van T. Smolenaers, hebben wij een paar minimale aanpassingen aan het ons logo gedaan om een einde te maken aan deze
misère. Toen dhr Smolenaers aan de burgemeester vroeg als hij het veranderende logo goed vond, antwoorden hij met 3x ja.
Enkel, verteld hij nu iets anders. Omdat wij wilde voorkomen dat het later anders zou worden uitgelegd, zoals nu is gebeurd, hebben wij dit gesprek opgenomen.
Dit gesprek zullen wij tot nader order niet openbaar maken, mits de rechter hierom vraagt, of als er andere redenen zijn die dat noodzakelijk maken. Het vonnis zal door de rechtbank 5 september worden uitgesproken. Hiernaast ziet u het logo dat wij hebben aangepast en goedgekeurd is door de burgemeester.

 

 

 

17-05-18

A.s dinsdag 22 mei begint de rechtszaak ivm ons logo. Een kleine twee jaar geleden heeft de gemeente Weert een procedure gestart tegen de Partij voor Weert, omdat B&W en de politiek van Weert vind dat het logo teveel lijkt op het logo van de gemeente. Uiteraard vinden wij van niet. Wij hebben de gemeente Weert meerdere keren gevraagd om dit niet te doen, maar men heeft de procedure toch doorgezet.
Tijdens de zitting in september 2017, dachten wij dat we een oplossing hadden gevonden met de gemeente Weert.
Maar, ook dit liep op niks uit. In december 2017 kwam de burgemeester naar de winkel toe van T.Smolenaers om een schikking te treffen. Wij hebben onze goede kant weer laten zien, en hebben een ontwerpbureau enkele aanpassingen laten doen. Dat laatste ontwerp werd door dhr Heijmans, burgemeester van Weert goed bevonden. Enkel de financiele tegemoetkoming van de burgemeester was een bod wat niet in verhouding stond met de kosten die wij hebben moeten maken. Want let wel, de gemeente Weert heeft deze procedure tegen ons gestart, niet andersom.
De rechtszaak is openbaar en wordt gehouden a.s dinsdag  22 mei, om 9.30 uur in de rechtbank van Roermond.
U bent van harte welkom.

 

 

07-05-18

De week van herdenkingen van dappere mensen die vochten voor ons Nederland, en het vieren van onze vrijheid, werd deze toch een beetje overschaduwd door de rellen door een aantal “bewoners” van het AZC.

Er werd met messen gezwaaid, een politieagent tegen de grond gewerkt, en winkeldiefstal gepleegd. Het zette Weert weer op de kaart, want zelfs de landelijke media hadden dit opgemerkt. Wat wij hebben opgemerkt is, dat de lokale politieke partijen niets van zich hebben laten horen, ook op social media was men stil hierover. Terwijl als men een ‘knuffelmomentje’ met de mensen van het AZC kan krijgen, men er als de kippen bij is om te laten zien hoe barmhartig men wel niet is.
De bewoners van Weert maken zich zorgen over de gang van zaken op het AZC, want men wilt niet meemaken wat in Den Haag is gebeurt. Wij delen deze zorgen. De politieke partijen maken zich liever druk over wie de komende vier jaar op het pluche mag zitten in Weert.
I.p.v. dat de burgemeester de landelijke media opzoekt en daar krachtige woorden spreekt, kan hij beter een bus huren en deze ‘criminelen’ naar dhr Rutte brengen in Den Haag.
Want wij zeggen, wie onze gastvrijheid niet eert, hoort niet in Weert.

[foto:1Limburg.nl]

 

 

 

25-04-2018

Wij hopen dat de minister-president Rutte, ondanks dat hij het druk heeft met ‘zijn’ memo’s, even tijd vrij kan maken om onze brief te lezen. Na enkele pogingen (die op niets uitliepen), om tot een oplossing te komen met de burgemeester en wethouders ivm het logo van onze partij, hebben wij een brief geschreven aan de minister-president in de hoop hij iets kan doen aan deze waanzin.

Het artikel in Dagblad de Limburger geeft een omschrijving van de brief die wij stuurden.

 

 

 

19-04-2018

Twee weken geleden hadden wij een deel&like actie om onze kiezers te bedanken. We zouden vier Partij voor Weert vlaaien verloten onder de deelnemers. Hieronder ziet u de winnaars:
* Frank Driessens.
* Greetje van Moorsel.
* Mariska Theunissen.
* Patrick Willemsen.

Van harte gefeliciteerd.

 

 

06-04-2018

Het gesprek wat Theo Smolenaers had met de informateur van Weert Lokaal ging erover hoe Weert bestuurd moest gaan worden de komende tijd.

De verschillen in oplossingen tussen de gevestigde orde en de Partij voor Weert zijn nog steeds aanwezig, maar we hebben informateur op het hart gedrukt, om de standpunten van de Partij voor Weert nog eens goed door te lezen.
Ook hebben wij verteld, als men op dezelfde wijze door gaat met b.v het bestrijden van de leegstand, omgang met de wijken, burgers enz, wij ons ernstig zorgen maken over de toekomst van onze stad Weert.
Op de vraag, welke coalitie het beste zou zijn voor Weert, hebben wij geantwoord, een coalitie met de Partij voor Weert, omdat deze echt nieuw en onafhankelijk is, maar dat kan helaas niet.
Verdere combinaties maakt niet veel uit, omdat de andere partijen een pot nat zijn, met hier en daar een accent verschilletje, ons inziens.
Ook de rol die de lokale media speelt in het politieke domein, is ter sprake geweest. De banden die er zijn ontstaan tussen deze media en mensen van zittende partijen is niet goed voor de onafhankelijke berichtgeving. Maar, het zijn particuliere bedrijven en die mogen zelf beslissen, maar gezond vinden wij het niet.

Wij wensen de informateur veel wijsheid toe.

 

31-03-2018.

Partij voor Weert vlaai.

Graag zou de Partij voor Weert iedereen persoonlijk bedanken voor uw stem die u ons heeft gegeven. Maar, dat is niet mogelijk zult begrijpen. Daarom maken wij een deel&like actie  op onze Facebookpagina. Wij verloten 4 heerlijke Weerter vlaaien, voorzien van ons logo.
Ga na onze Facebookpagina, en misschien krijgt u zo een heerlijke Partij voor Weert vlaai door ons thuis bezorgd.
Over 2 weken is de uitslag.

 

27-03-2018.

Beste PvW vrienden en vriendinnen. Na echt alles geprobeerd te hebben, is het toch niet gelukt om “onze” zetel terug te krijgen. Na het Centraal kiesbureau heeft ook de gemeenteraad er voor gekozen om GEEN hertelling te doen. Behalve D66, die stemde wel in met ons voorstel, waarvoor onze dank.

Het zal dus voor altijd een “goed” bewaard geheim blijven aan wie de zetel[s] ECHT toebehoren.
Maar, de Partij voor Weert heeft dan wel geen zetel, maar heeft wel gewonnen, maar liefst 631 stemmen.
Net als bij een goed boek, of film komt naar een succesvol deel 1, een deel 2. Dat gebeurt ook bij de Partij voor Weert, want WIJ GAAN DOOR!

De gevestigde orde in het gemeente huis is nog lang niet van ons af. Houd daarom goed onze Facebook pagina en website in de gaten. Wij blijven alles kritisch volgen, en zo nodig actie ondernemen.
.
Wij willen iedereen die op ons heeft gestemd, heel erg bedanken hiervoor. Tot gauw.

23-03-2018.

De Partij voor Weert heeft vanmorgen bij het Centraal stembureau gevraagd om een hertelling van de stemmen, Dit verzoek werd niet gehonoreerd. Hier kunnen we ook niet tegen in beroep gaan. Enkel kunnen we a.s dinsdag aan de huidige gemeenteraad nog vragen om in te stemmen met een hertelling van de stemmen. Het verschil is zo klein om onze zetel te krijgen dat wij dat ook gaan doen. Door middel van spreekrecht wat we hebben aangevraagd.
Wij vinden dat we ons 100% moeten inzetten voor onze kiezers, en dat zullen wij altijd blijven doen.

17-03-2018.

Vandaag heeft de Partij voor Weert de kou getrotseerd om te flyeren en met de mensen in de stad te praten.

15-03-2018.

Afgelopen donderdagavond waren we te gast op het college in Weert. Er was een avond georganiseerd om de lokale politiek dichterbij de jeugd te brengen. Er was veel gehak op ons anti-leegstandsplan en op onze lijsttrekker, maar wij kunnen wel tegen een stootje. De leerlingen mochten een top 3 kiezen van politieke partij waarop ze zouden stemmen en een top 3 van beste debater van de avond. Onze lijsttrekker werd derde van de 9 debaters. Een plaats die wij zeer waarderen. Wij feliciteren de andere partijen met hun behaalde plek. Terwijl de andere mensen gefeliciteerd werden door de aanwezige wethouder Gabriels, werd de Partij voor Weert door hem volledig genegeerd. Maar, dat deert ons niet. Wij danken het college Weert en de leerlingen voor de leuke en gastvrije avond.

 

8-03-2018

Hondenbelasting gebruiken voor veilige en schone hondenuitlaatterreinen én voor het onderhoud daarvan.

Indien er geld overblijft, dit in mindering brengen op de Hondenbelasting.

6-03-2018

Op zaterdag 10 maart 2018 vindt in Weert het door de gemeente georganiseerde lijsttrekkersdebat plaats. Dit in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. Het debat wordt gehouden in Theater de Huiskamer en begint om 11.00 uur.

Het is een openbaar debat en je bent van harte welkom om de opnames bij te wonen. Het debat wordt integraal opgenomen en diezelfde dag uitgezonden via de kanalen van Weertdegekste.nl en het tv-kanaal van de Streekomroep, ML1TV.

[bron Weert de gekste]

27-02-18

De politiek dichter bij de mensen brengen, is een uitdaging. Daarom organiseert de Bibliocenter in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een ‘Politieke speeddate’ op vrijdagavond 9 maart van 19.30 tot 21.00 uur met vertegenwoordigers van alle politieke partijen in de gemeentes Weert, Leudal, Maasgouw en Nederweert. De bibliotheek is een veel bezochte, laagdrempelige, openbare voorziening midden in de gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten.

Voor de speeddate met de politiek bij Bibliocenter hebben alle partijen die aan de verkiezingen meedoen, een uitnodiging gekregen om met een of twee personen aanwezig te zijn. In een kort gesprek van tien minuten kunnen de bezoekers in de bibliotheek kort met alle partijen in gesprek gaan. En hun persoonlijke vragen stellen aan de politici. Na elke date is er een wisseling voor de volgende ronde. De politiek komt naar de mensen in de bieb. Overigens liggen alle partijprogramma’s ter inzage in de bibliotheek.

9 maart 19.30 – 21.00 uur speeddaten met politici bij de bibliotheken
Gemeente Leudal in Heythuysen, In de Neerakker 2a
Gemeente Maasgouw in Maasbracht, Europlein 7
Gemeente Nederweert, Kapelaniestraat 8
Gemeente Weert, Wilhelminasingel 250

Meld je aan op www.bibliocenter.nl

[tekst: weert de gekste]

 

14-02-18

Onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Voor meer informatie over de kandidaten zie dan onder kopje: Kandidatenlijst.

9-02-18

Beste kiezers!

Partij voor Weert kan jullie mededelen dat in de “logo-affaire” in mei 2018 een pleidooi zal worden gehouden. De rechter heeft het verzoek van Partij voor Weert toegewezen omdat er nog geen volwaardige mondelinge behandeling is geweest. Voor belangstellenden zal te zijner tijd nadere informatie worden gegeven.

Gelukkig betekent dit ook dat wij komende verkiezingen met ons vertrouwde logo mogen meedoen!

 


 

5-12-17

Misselijkmakende politiek.

De verkiezingen zijn in aantocht en de zittende partijen beginnen zich te roeren, en zoeken een zondebok om hun krachtige taal ten toon te stellen. Een taal die je normaal niet gauw gesproken hoort door deze politici. Nu valt de ‘eer van zondebok’ ten deel aan de burgemeester. De lijstrekker/fractievoorzitter van de SP wil een interpellatiedebat, om de onderste steen boven te krijgen ivm het onderduiken van een Syrisch gezin.
Wij vinden deze manier van politiek bedrijven niet echt chique, nee achterbaks is misschien een beter woord.
Eerst prijst men deze aktie de hemel in, en nu komt men ineens in het verzet. De fractievoorzitter van de SP wil duidelijkheid hebben over de uitspraak van de burgemeester, dat fractieleiders hem zouden gevraagd hebben het gezin in kwestie te helpen. Ineens komt men ruim een jaar na data ten tonele verschijnen met deze ‘stoere’ taal.
Wat heeft men dan het afgelopen anderhalf geleden gedaan? Of kwam het toen niet uit om te kunnen scoren? Of…..heeft men toen zitten te slapen?

De Partij voor Weert gaat hier niet de burgermeester verdedigen, nee, wij houden niet van deze ‘vuile’ politiek. Ons standpunt inzake het asielbeleid is altijd duidelijk geweest, zie onze website. Het klopt dat het debat aanvragen een recht is van een raadslid, maar om deze situatie na zoveel verstreken tijd in eens op te pakken vinden wij misselijkmakend en symboolpolitiek.


 

29-11-17

De voortdurende soap ivm het logo van de Partij voor Weert heeft Theo Smolenaers, lijsttrekker van de partij, doen besluiten een brief naar de koning en koningin te sturen.
In deze brief legt hij de situatie uit hoe hij ‘persoonlijk’ financieel geraakt wordt door deze kwestie.
Deze brief is op persoonlijke titel gestuurd. Omdat er persoonlijke gegevens in staan, is de brief maar deels leesbaar.


 

2-11-17

Onze nieuwste sympathisant van de Partij voor Weert is Frank van den Boogaert. Deze geboren en getogen Weertenaar komt onze partij versterken. Tot voor kort zelfstandig ondernemer geweest in de landbouw paardenhouderij transport en handel.
Wij heten Frank van harte welkom.


 

28-10-17

Met trots kondigen wij onze nieuwe sympathisant van de partij aan. Haar naam is Betsy Muler. Zij heeft jaren lang bij defensie gewerkt en al jaren lang werkzaam bij de dierenbescherming. Dus ook dierenwelzijn is bij ons in goede handen.


 

26-10-17

“Raad stemt unaniem voor renovatie en herinrichting van het museum!
Dat kopt wethouder Gabriels van Weert op zijn twitter account.

Wij schrokken wel even toen we het lazen. Men heeft kennelijk niets geleerd van het verleden. Weer gaat men miljoenen investeren [miljoenen van de burger] in een project wat misschien wel meer kost dan het ooit zal opleveren.
Het trieste wat er nog bij komt is het “toetakelen” van dit mooie monumentale gebouw.
Veel van de mooie Weerter monumentale gebouwen zijn in het verleden afgebroken en verdwenen uit het straatbeeld.

Is de Partij voor Weert dan tegen renoveren, restaureren?
Neen. Maar het moet wel gebeuren met respect voor dit mooie pand. Dit respect wordt met voeten getreden door deze lelijke messing wand.
Wij zouden gekozen hebben voor een goedkopere variant met een andere invulling van het museum.
Ons idee omtrent het museum en de invulling hiervan kunt u binnenkort lezen op onze website.

foto: Weert de Gekste.

 

21-10-17

Het wordt ons steeds duidelijker waarom de lokale media de Partij voor Weert geen podium biedt.
Afgelopen vrijdag werden politieke partijen om hun mening gevraagd ivm de verbouwing van het gemeentemuseum Jacob van Horne. Ook hiervoor zijn wij niet gevraagd. De gemeente Weert heeft dit jaar t/m 25 September indirect bijna €50.000,00 besteed bij Mla en moederbedrijf Artis.
Het is natuurlijk niet te bewijzen dat het de reden is dat wij gepasseerd worden, maar het riekt naar belangenverstrengeling. Een landelijke partij noemt het “partijkartel”, wij noemen het een “ons kent ons cultuur”.

 

10-10-17

Vandaag heeft de Partij voor Weert weer vergaderd. We hebben vele punten besproken en ook vele realistische oplossingen genoteerd. We zullen ons uiterste best gaan doen voor Weert en haar bewoners.
Daar mag u vanuit gaan.

8-10-17

Dat de Partij van Weert veel van dieren houdt moge duidelijk zijn. Daarom gaat de Partij voor Weert naar wethouder van milieu een mail sturen om te vragen als men meer plaatsen kan maken waar deze dieren eruit kunnen. Maar ook voor de eenden met hun kuikens die door deze steile wand er niet uit kunnen en verdrinken. [foto: Weert de Gekste]

Update: Wij zijn blij u te kunnen berichten dat naar aanleiding van onze mail de wethouder intern navraag gaat doen en eventueel Rijkswaterstaat daarover gaat spreken.
Wij hopen op een snelle oplossing voor dit dierenleed. Wij danken de wethouder voor zijn snelle antwoord.

5-10- 2017

Gemeente Weert draaft weer door in logo-affaire!

Hoewel Partij voor Weert na de laatste zitting bij de rechter goede hoop had dat de gemeente “bij zou draaien” blijkt de realiteit toch weer heel anders. Om de gemeente tegemoet te komen heeft Partij voor Weert opnieuw een aanzienlijke handreiking gedaan richting de gemeente en opnieuw haar logo aangepast.

Voor de gemeente is ook deze concessie nog altijd niet voldoende! Raar maar waar heeft de gemeente – lees het College van B&W – gemeend ook dit logo weer te moeten aanpassen. Zie andere foto”s voor het schrijnende resultaat.

Partij voor Weert vraagt zich af waar de gemeente nu helemaal mee bezig is. Het kan toch niet zo zijn dat het College van B&W gaat bepalen hoe het logo van een politieke partij eruit moet zien! Dit is een verkapte vorm van censuur. Hier gaat Partij voor Weert natuurlijk niet aan meewerken. Helaas zal dit ertoe leiden dat wij opnieuw moeten procederen met de gemeente en de belastingbetaler en Partij voor Weert weer mogen opdraaien voor de kosten.

Wat wij helaas al vermoedden, blijkt thans nu bewaarheid. Wij hebben te maken met een politiek proces, waarbij politieke motieven al lang en breed de boventoon voeren. Dit alles ten koste van Weert en haar burgers. Het is wel duidelijk waar de prioriteiten liggen van “ons” College.

Wij kunnen inmiddels niet wachten op 21 maart 2018. Dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen en krijgen wij hopelijk voldoende mandaat om dit soort praktijken een halt toe te kunnen roepen.

Partij voor Weert stond, staat en blijft staan voor uw principes!

3-10-17

De Partij voor Weert is blij u te kunnen mededelen dat het centraal stembureau ons heeft ingeschreven in het register van aanduidingen voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Weert.
Met andere woorden, we kunnen meedoen aan de verkiezingen van 2018.

8-08 2016.

Partij voor Weert heeft kennisgenomen van de dagvaarding die door de deurwaarder op last van het College van B&W is uitgebracht. De gemeente Weert heeft er dus definitief voor gekozen om een procedure te starten tegen de Partij voor Weert omdat volgens de gemeente ons logo te veel zou lijken op dat van de gemeente.

Wij denken daar heel anders over. Partij voor Weert heeft inmiddels een eigen advocaat in de arm genomen om verweer te voeren in deze procedure. Partij voor Weert heeft goede hoop op een positieve uitkomst en betreurt het dat de gemeente Weert zich met dit soort zaken bezig meent te moeten houden. Partij voor Weert gaat echter gewoon door en laat zich niet stoppen! Omdat het anders moet en anders kan. Wij blijven klaar staan voor onze inwoners!

1-08- 2016.
Hiep hiep hoeraaa.

Vinden we zelf.

Deze maand bestaat de Partij voor Weert een jaar. Op 17 juli 2015 vond de registratie plaats en in augustus van dat zelfde jaar kreeg het publiek ermee te maken. En onder het publiek ook collega politici. Deze zeiden het natuurlijk niet letterlijk maar tussen de regels door liet men op behoorlijk grote schaal toch wel blijken er op z´n zachtst gezegd aan te moeten wennen.

Voor ons is het ook allemaal een beetje wennen. Het schijnt dat je in de politiek A moet denken en B moet zeggen. Dat kunnen wij niet en willen we ook niet leren. Verder mag je wel vragen stellen maar die zijn eigenlijk voor na een vergadering in het cafe tijdens een onderonsje. En al zeker niet in openbaarheid Dus. Ook dit willen we niet leren.

Kortom, we zijn nieuw en moeten nog veel leren... Nou we willen best leren maar eigenlijk niet te veel van het politieke mores maar liever van onze eigen fouten en natuurlijk van de burgers.

Langzaam groeien we beetje bij beetje verder en ook al is er soms sprake van een frisse tegenwind, we gaan gewoon door. Zelfs wanneer er een windkracht 12 opsteekt. We zullen in 2018 zien waar dat toe leidt. Wij hebben er in ieder geval erg veel zin an!

8-6-2016
Partij voor Weert De Partij voor Weert heeft een aangetekend schrijven ontvangen van de Burgemeester en Wethouders. In de brief wordt verzocht, dan wel gesommeerd, om het huidig partijlogo te schrappen. De gemeente is nog immer van mening dat het logo te veel gelijkenissen heeft met het gemeentewapen. Meerdere burgers zouden hierover hebben geklaagd, aldus B&W.

De Partij voor Weert betreurt het besluit van B&W en legt bovendien het verzoek naast zich neer. De PvW heeft eerder op verzoek van de gemeente meerdere aanpassingen aan het logo gedaan, terwijl die veranderingen formeel niet eens nodig waren aangezien
de gemeente haar wapen niet geregistreerd had. In het recente schrijven erkent de gemeente daarin niet geheel vlekkeloos te hebben gehandeld en daarom wil men ook de kosten vergoeden die eventueel met opnieuw veranderingen samenhangen.

Zo ver zal het echter niet komen omdat, als eerder geschreven, de PvW van mening is dat de verschillen dermate groot zijn dat van gelijkenis geen sprake is.

3-5-2016
Beste mensen,
Partijteksten, zoals bijvoorbeeld op social media, worden geschreven door verschillende mensen. We vinden het belangrijk dat u de partij niet associeert met één persoon. De inhoud kan derhalve ook nooit gekoppeld worden aan één persoon, deze wordt uitgedragen door de Partij voor Weert. Binnenkort zetten we verdere stappen richting volwassenheid middels het oprichten van een rechtspersoon en het vormen van een bestuur. Precies zoals de wet van ons verlangt en precies ook waar de burger recht op heeft. Tot dusver zijn wij erg blij met de steun die we vanuit veel hoeken krijgen, het sterkt ons in de wens om van Weert opnieuw iets moois te maken.

2-5- 20016.
Vandaag hebben we een gesprek gehad met burgemeester Heijmans. Rond een paar vragen is wat duidelijkheid verschenen. De naam "Partij voor Weert" levert als zodanig geen probleem op als het gaat om naamkeuze, de afkorting PvW echter zal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid afgekeurd worden door een commissie van wijze heren waarin ook de burgemeester zitting heeft. Fonetisch zou de naam te veel lijken op die van de PVV. Verder werd ons ook duidelijk dat de Weerter politiek binnenkort stemt over ons logo.
Een paar mensen hebben bezwaar gemaakt tegen het logo. De politiek buigt zich er nu dus over. De afkorting en het logo zoals u het op de foto ziet staan dus ter discussie. We zijn buitengewoon onaangenaam verrast en wachten de stemming af.