23-03-23
Contant betalen, natuurlijk!
Twee politieke partijen uit Weert hadden het gemeente bestuur gevraagd om organisaties die subsidie kregen van de gemeente te verplichten om contant geld te accepteren als betaalmiddel. Maar volgens volgens het college van B&W was dat niet mogelijk. Schijnbaar mogen organisaties zelf beslissen als ze contant geld willen accepteren of niet. Het gemeente bestuur mag natuurlijk ook zelf beslissen welke organisatie er subsidie krijgt en wie niet. En met dat laatste, kan het gemeentebestuur het als voorwaarde stellen om nog in aanmerking te komen voor subsidie.
Want tenslotte kunnen we niet in de portemonnee kijken van mensen, en niet iedereen is altijd in de gelegenheid om te pinnen, zeker niet in deze dure tijden waarin we leven.
Dus, contant betalen, ja natuurlijk.

 

 

 

13-03-23
ERGERNIS!
Het is voor sommige mensen niet altijd een onderwerp om te bespreken, maar toch ga ik dit doen.
We wonen met z'n alle al heel wat jaren in de gemeente Weert, sommige mensen vanaf hun geboorte al.
En we lopen al jaren door de wijken van onze gemeente Weert, stad in het groen?
Wat me vooral opvalt is de verloedering overal, vooral van het trottoir, in de volksmond de stoep.
In alle wijken treft men de ongelijke stoepen,  voor de oudere mensen onder ons zijn sommige stukken gewoon een gevarenzone, een groot  gevaar dus. Maar ook v00r iedereen eens een avondwandeling maakt, of voor trimmers enz.
De gemeente Weert moet zorgen dat het trottoir/ stoep onderhouden wordt, men mag op z'n minst verwachten dat men deze controleren,en wat er aan doen! Dat is hun zorgplicht, waar betaald u tenslotte belasting voor?
Voor onveilige plekken is de gemeente aansprakelijk.
Als er iets voorvalt, u struikelt, of erger u breekt wat, maak dan een duidelijke foto, zodat u de gemeente hier voor aansprakelijk kunt stellen.
Het word nu toch echt tijd dat de GEMEENTE  WEERT zijn verantwoordelijkheid neemt, en de stoepen  in orde maakt overal in iedere wijk! Blijf het melden bij de gemeente als u iets ondekt.
Stukje van onze Lei.

 

 

 

13-02-23
De behoefte van ondernemers om zich te kunnen ontplooien kun je niet ontdekken vanuit een kantoortje, maar daar moet je als overheid met de ondernemers een gesprek aangaan. Maar, dat is vaak tegen dovenmansoren gezegd.
Er kwam ons een voorbeeld ten oren, wat opzich een redelijk idee is.
Miranda, van Richards Bar is zich in aan het zetten om de promenade Beekstraat, door te trekken tot en met de verlengde Beekstraat.
De redenering is duidelijk, men wordt wel gevraagd om mee te doen met actie s binnenstad, maar er wordt niet geluisterd naar de ondernemer met de vraag om het verlengde stukje Beekstraat bij de promenade te trekken.
Het nog steeds veel te druk met doorgaand verkeer in zo een klein straatje. Als het pormenade wordt, is het veiliger voor de bezoekers van de gevestigde zaken, maar ook kunnen de ondernemers het straatje aankleden door wat buiten te zetten.
Hopelijk gaat de gemeente Weert snel het gesprek aan met deze ondernemer om het idee ook gestalte te geven.

 

 

 

5-10-22
Afvalstoffenheffing.
Ik ben laatst wakker geschut door een artikel, en dacht dat ga ik eens uitzoeken.
Maar het klopt, dat er in Weert voor een eenpersoonshuishouden wel heelveel betaald moet worden aan afvalheffing.
Namelijk €257,52 per jaar voor een persoon.
Voor tweepersoons huishoudens €281,40, en voor 3 personen of meer €307,92.
Dus een gezin uit 3 personen hoeft maar iets meer dan €100,00 persoon te betalen, terwijl een persoon meer dan het dubbele moet afrekenen.
Erg krom toch?
Andere gemeentes hanteren ook andere berekeningen.
Peel en Maas, €172,00 voor één persoon, € 222,00 voor meerdere personen.
Landgraaf, €187,60 voor één persoon, €212,80 voor meerdere personen.
Venlo, €164,53 voor één persoon, €274,21 voor meerdere personen.
Als je dat vergelijkt, dan wordt het hoogtijd (zeker nu) dat de gemeente Weert opnieuw de calculator gaat hanteren en er een eerlijke verdeling komt.
Het is toch schande dat je als een persoon meer dan het dubbele moet betalen!
Stukje van onze Leon.

 

 

 

22-9-22
Naar aanleiding van onze vragen wat betreft de woonwagenstandplaatsen aan de gemeente Weert, kregen wij een link gestuurd met enkele "antwoorden". Er staan wat uitslagen van onderzoeken in, maar concretere datums en dergelijke vonden wij nogal vaag.
Wat ons betreft had het tekort aan standplaatsen allang opgelost kunnen zijn, maar door een tekort aan daadkracht is dit helaas nog niet gebeurd. Wij geven u de doorgestuurde link zodat u ook zelf een kijkje kunt nemen.  https://www.weert.nl/woonwagenstandplaatsen
,

 

 

 

12-9-2022
Onderbelicht maar heel belangrijk, tenminste dat vinden wij.
Er wordt voor veel mensen die van buiten Nederland komen, woonruimte gezocht of gecreeerd. Voor mensen uit Syrie, Afrika, Oekraine enz, zet men zich in.
Maar voor onze eigen woonwagenbewoners, inwoners van Weert, die smachten naar woonwagenstandplaatsen worden al jaren teniet gedaan, zeker in Weert, er worden weinig tot geen geen locatie's meer aangewezen!!
Voor goede locatie's zijn er volgens ons nog plaatsen genoeg, in overleg met betrokken partijen natuurlijk.
Het is tijd dat hier werk van gemaakt wordt vindt de Partij voor Weert
Deze gemeenschap wacht ook al jarenlang, dus alle hens aan dek voor geschikte plaatsen. Daarom gaan wij vragen stellen aan betreffende wethouder ivm deze kwestie.
,

 

 

 

31-8-2022
Er is ook in Weert een een tekort aan woningen, net als in de rest van het land.
Maar wat de gemeente Weert van plan is is natuurlijk absurd, en niet bij nagedacht.
Maar wat nog het ergste is, is niet luisteren naar de mensen daar in de buurt. Midden in een wijk met laagbouw, paar hoge gebouwen bouwen. Tuurlijk vinden de mensen daar het niet prettig om tegen gebouwen van 17 meter hoog aan te moeten kijken. Laagbouw zou daar het beste zijn. Bejaardenhuisjes zou voor de mensen daar goed uitkomen. De oudere zouden eventueel kunnen doorstromen naar de bejaardenhuisjes, zodat de jongeren generatie in de vrijgekomen huis kan gaan wonen.
,

 

 

 

23-6-22
Vele van ons weten niet beter, dat de braderie altijd is op de eerste vrijdag in juli. We kunnen dan ook spreken van een echte Weerter traditie.
Echter heeft men besloten om met deze traditie te breken en deze dag te verplaatsen naar een zondag later in juli.
Wij horen van veel bewoners en ondernemers dat ze dit geen goede beslissing te vinden.
Wij van de Partij voor Weert delen deze mening.
Waarom heeft de Weerter politiek niet ingegrepen en hier een stokje voor gestoken?
Of zou het komen door het bekende ons kent ons spel? Want tenslotte is/was de betreffende wethouder van de zelfde partij als de mevrouw van de organisatie. Wij zijn van mening dat je traditie’s moet koesteren en niet stuk moet maken.
Luisteren naar de bevolking is niet alleen landelijk een probleem, maar ook een lokaal probleem van de politiek.
Bij ons staat u centraal!
Foto: Weert de gekste.
,

 

 

 

15-06-22
Stukje van onze Leon.

Weert stad in het [wildgroei] groen?

Het onderhoud van sommige stukken groen laat vaak te wensen over!
Ik zal een klein voorbeeld geven!
Als je kijkt bij bomen die er al enige jaren staan, of zelfs pas geleden geplant zijn, overal zie je er wild groei bij!
Zo erg zelfs, dat er complete struiken zijn gevormd door die takken die aan de onderkant van de bomen zijn gaan groeien.
Goed voorbeeld is ook als je langs de randweg richting boshoverbrug via Keent,als je aan de rechterzijde bij begin Kerkstraat kijk, zie je dat in de afwatering kleine struiken tot bomen zijn gevormd. En zo zijn er verder nog meer van die plekken!
Ook achter de vele flats die volge, in de water bassins, grote struiken die tot bomen groeien.
Trouwens bassins die gevaarlijk zijn voor kinderen , niet afgezet!!
Dit zijn voorbeelden in overvloed in Weert, en als je dit leest zul je zeggen, klopt zulke plekken weet ik ook.
Dus voor Weert nog genoeg wildgroei onderhoud te doen !!
,

 

 

 

8-06-22
Afgelopen dagen hebben we Weert weer zien genieten van diverse evenementen in onze stad.
Wij zeggen dat het tijd wordt om het al om bekende en gezellige All American Day evenement terug te laten keren naar Weert.
In goed overleg moet dit mogelijk zijn. Dus gemeente Weert doe je best ervoor.
Foto: Weert de Gekste
,

 

 

 

18-05-22
Donderdag 19 Mei 2022
,
Ik heb enkele weken gecommuniceerd per E-mail met de grootste woning coöperatie van Limburg, over zonnepanelen.
Waarom ze op sommige huurwoningen zonnepanelen leggen, en niet op flats en/of appartementen met hun veelal platte daken!
Werd daarna uitgezocht en moeilijk gedaan, en de eindconclusie was dat de organisatie hierin niet in meeging!
Dat was het eind antwoord!
Ik dacht toen wel warmwaterpomp project, b.v Laurenburg Weert en aantal huurwoningen wel zonnepanelen als prestige projecten!
Nu kwam er gisteren bij NOS journaal 18 Mei 20.00u, dat we van het gas af moeten van de regering en dat alle platte daken eigenlijk voorzien moeten worden van, JA........ zonnepanelen.
Ja, dan denk ik persoonlijk, hoe kortzichtig is zo een coöperatie!
Warmtepompen zijn ook niet geschikt voor strenge winters, moet de c.v van gas nog inspringen.
De nieuwere Boilers, kunnen dit zeker zo goed aan, en buiten geen geluidsoverlast van de Unit.
Groet,
Leon v Berkom.
Partij v Weert

 

 

 

18-05-22
Omdat wij als Partij voor Weert ook de jeugd heel belangrijk vinden, hebben wij op onze website er een aparte pagina van gemaakt.
Als u denkt, ik wil er over mee praten, of u heeft nog een aanvullend idee meld u zich dan gerust, u bent van harte welkom.

 

 

 

06-05- 21
Geachte heer Gabriels,
Wellicht is het u ook opgevallen dat er de laatste tijd weer dieren verdrinken in het kanaal, een gruwelijke dood uiteraard.
Enige tijd hebben wij u ook hierover een mail gestuurd om wildtrappen te maken zo dat de dieren zelf het water kunnen verlaten, want met deze stijle wanden is het onmogelijk voor deze dieren om er zelf uit te klimmen.
U vertelde toen dat dit onder de verantwoording valt van Rijkswaterstaat. Enkel, heeft u zelf of de gemeente hierop aangedrongen dit te doen? Tot op heden is er nog niks gebeurd. Het heeft alweer dieren levensgekost.Graag een reactie uwerzijde.
Met vriendelijke groet,
T. Smolenaers
Partij voor Weert.
Foto: Weert de Gekste.

 

 

 

06-05- 21
Onderstaande mail heeft onze partij gestuurd ivm verdrinken van dieren in het kanaal.
Geachte heer Gabriels,
Wellicht is het u ook opgevallen dat er de laatste tijd weer dieren verdrinken in het kanaal, een gruwelijke dood uiteraard.
Enige tijd hebben wij u ook hierover een mail gestuurd om wildtrappen te maken zo dat de dieren zelf het water kunnen verlaten, want met deze stijle wanden is het onmogelijk voor deze dieren om er zelf uit te klimmen.
U vertelde toen dat dit onder de verantwoording valt van Rijkswaterstaat. Enkel, heeft u zelf of de gemeente hierop aangedrongen dit te doen? Tot op heden is er nog niks gebeurd. Het heeft alweer dieren levensgekost.Graag een reactie uwerzijde.
Met vriendelijke groet,
T. Smolenaers
Partij voor Weert.
Foto: Weert de Gekste.

 

 

 

23-04- 21
De gemeente Weert is zo traag als een dunne stront tegen steile heling. Er had al jaren geleden ingegrepen moeten worden. De huren moeten omlaag en het parkeren s’morgens GRATIS. Er zijn alweer drie jaar verstreken na de laatste verkiezingen, en alweer drie jaar niks gedaan.
Men stond erbij en keek er na.
Hoe langer men wacht, hoe draconische de ingrepen moeten zijn om het centrum weer tot leven te brengen.
Foto: Weert de Gekste.

 

 

 

15-04- 21
Het goede voorbeeld geven!
Als gemeentebestuur moet men het goede voorbeeld en transparantie geven als het gaat om uitgeven van geld van de burger.
Het gemeentebestuur van Weert meent dat het voldoende uitleg heeft gegeven in de zaak Coa-gelden en waar het aan uitgegeven is.
Als er contanten worden gegeven aan raadsleden en er daarna een meningsverschil onstaat over de hoogte van het bedrag dan vinden wij dat er toch nog wat vragen zijn.
Waarom heeft de raad en de wethouders niet eerder aan de bel getrokken?
Het liep zo uit de hand dat zelfs de burgemeester deed opstappen, dat is ‘geen klein bier’.
Als een burger een uitkering heeft, dan wordt geregeld zijn of haar inkomsten gecheckt op eventuele onregelmatigheden, en wordt het hemd van het lijf gevraagd, en iedere cent moet men verantwoorden.
De manier en arrogantie hoe het bestuur van Weert hiermee wegkomt geeft niet het goede voorbeeld naar zijn inwoners toe, en versterkt zeker niet het vertrouwen in de politiek.
Men beloofd beterschap om het vertrouwen met de burger te herstellen.
Maar zie het als een vaasje wat gelijmd wordt, als je dichtbij staat zie je toch de gelijmde barsten.

 

 

 

4-04- 21
‘Van den ratten besnuffeld’
Dat is wat we dachten toen we dit plan lazen. Auto’s met fossiele brandstof bannen uit de bebouwde kom zal leiden tot veel schade voor de lokale ondernemers.
Want niet iedereen heeft een elektrische auto, of kan zich er een permitteren. Dit plan is gebaseerd op ideeën waarover niet is nagedacht. En wat betekent dit voor de infrastructuur in de toekomst, en de kosten om dit allemaal in te voeren?
Vervuilende industrie aanpakken in landen waar men het niet zo nauw neemt met milieu, levert veel meer op voor de wereld dan al deze ‘rare’ plannen. Foto: Weert de gekste.
https://www.weertdegekste.nl/2021/04/gemeente-weert-wil-minder-autos-en-meer-fietsen/?fbclid=IwAR1gjTOyhNC43ioejtqFAsj5HcCEGtKZDjcciz4JhGsXQY-4BVo-ScO9uq0

 

 

 

23-03- 21
Onze partij wordt geregeld op de hoogte gehouden van bepaalde gebeurtenissen in Weert.
Zo kregen wij te horen dat er in een appartement op de Sint Josefslaan het bureau ‘Andersom’ is gevestigd. Prima dat het bureau er is, maar waarom in een appartement waar ook een woningzoekende zou kunnen wonen. In tijde van een te kort aan woningen vinden wij deze situatie erg vreemd.
We hebben de betreffende wethouder om opheldering gevraagd, en wat zij hier aaan gaat doen.
Echter, naar herhaaldelijk een mail sturen krijgen wij maar geen antwoord.
Zou ze het te druk hebben, of zou het een vorm van arrogantie zijn?

 

 

 

20-09-19
De wet geldt voor iedereen.
Toen wij de column van de burgemeester lazen in Weertmagazine over het Boerkaverbod gingen onze wenkbrauwen toch wel enigszins fronsen.
Dhr Heijmans die al eerder de wet aan zijn laars lapte, doet nu de wet bagataliseren met opmerkingen ‘ dus als er moslima’s zijn die een boerka willen dragen, laat gaan’.
Natuurlijk heeft ieder mens het recht om het met een wet eens of niet eens te zijn, maar als een democratisch gekozen regering deze wet maakt heeft iedereen deze wet na te leven. Een burgemeester die deze wet doet bagataliseren, zal hoogstwaarschijnlijk hier ook geen prioriteit aan stellen. Wij vinden dat de wet door iedereen dient nageleefd te worden, ook de plaatselijke overheid.
Een burgemeester hoort hierin het goede voorbeeld te geven, of anders te vertrekken!

 

 

 

12-08-19

Wij willen een hart onder de riem steken voor de wijk Moesel.

Wonen Limburg en de gemeente Weert hebben het idee geopperd om op de locatie ‘de Zevensprong’ in de Wijk Moesel tijdelijke woningen te bouwen.
De plek is een sociale ontmoetingsplek voor jong en oud. Vaders en hun kinderen voetballen er, er wordt gepicknickt, er wandelen veel mensen uit de omgeving en ook voor de jeugd is het een favoriete plek om te spelen.

U begrijpt dat de buurt erg ontdaan is door dit idee. Hun woon- en leefgenot wordt ernstig aangetast als deze plannen doorgaan. En dan nog maar te zwijgen over de waardevermindering van de woningen.Dit is voor de tweede maal dat men Moesel een sociale ontmoetingsplek wilt afnemen.De Partij voor Weert zit helaas niet in de gemeenteraad, maar wij vinden dat men deze plannen niet moet doorzetten en een andere plek moet zoeken. Wij staan achter de bewoners! #weert

Foto:Weert de Gekste.

06-08-19
De zangeres zonder naam, Mary Servaes, zou honderd jaar zijn geworden. Het is toch een Weertenaar geweest, die net als Johnny Hoes toch wat meer eer verdiend. Het zijn toch mensen die veel voor Weert/Limburg veel betekend hebben. Een standbeeld voor beide zou een mooi eerbetoon zijn. Helaas laat Weert het hier afweten.
 

 

 

 
 

 

 

 

 

31-07-19
De trein gemist?
Wat heeft het toch allemaal tijd nodig om alles met de trein tot stand te brengen. Het kost miljoenen  euro’s om aan beide kanten spoorweg verbindingen tot stand te brengen. Er zijn al toezeggingen, van de staat en  provincie,  en ook Belgie is volop bezig met elektrificatie. Chapeau zou je zeggen, en toch is het nog steeds niet 100%. En wat is eenvoud toch mooi, en niet zo prijzig. En dan nog eens al die jaren aan weggegooid geld. Verspilling dus! Gewoon een goede busverbinding van Weert naar Hamont, en vice versa is een normale, en goede oplossing! Het het publiek kan dan Antwerpen, Leuven etc bereiken, en niet te vergeten de belgische kust. Probleem met treinverbinding opgelost!
 

 

 

 
 

 

 

 

 

14-06-19

Een zaak met een luchtje.

Op de eerste plaats laten wij duidelijk zijn, wij zijn absoluut tegen elke vorm van vernieling!
Maar, hier kon men op wachten, vernieling van dit ‘kunstwerk’. Het ‘mannetje poep’ stond naar onze menin g erg verstopt onder de bomen waar bijna niemand hem zag, en dus makkelijke prooi voor vandalen.

Wat ons betreft had dat hele mannetje poep er niet hoeven komen. Het draagt niets bij, en heeft de burgers van Weert alleen maar geld gekost, lees €15000,00. Maar de Weerter wethouders vonden het blijkbaar zo goed idee dat ze ermee op de foto gingen. En de raad stja, die stond erbij en keek erna. Zij hebben uw stem gehad en zitten komende tijd weer veilig op hun stoel.
Graffiti art is mooi, maar niet op deze wijze. Och, de burger is mild, en de ‘elite’ verspilt.
Daar hadden bijvoorbeeld ook de hondenuitlaatplaatsen veilig gemaakt van kunnen worden.
Misschien gevalletje voor tv-programma ‘van onze centen’.

 

.

 

3-05-19
Het blijft de gemoederen bezighouden, waar laten we de arbeidsmigranten? Ook in Stramproy waren ze niet echt blij met hun eventuele komst.
Vaak worden deze arbeiders onder erbarmelijke situaties gehuisvest en moet men woekerprijzen betalen voor woonruimte.
Eigenlijk een soort van moderne ‘slavernij’.

De enige die hier de lusten van hebben zijn de uitzendbureau’s en de bedrijven, de lasten komen vaak bij de burgers op het bordje te liggen.
Het is volgens ons een taak van de gemeente om eerst in kaart te brengen hoeveel arbeidsmigranten er daadwerkelijk in Weerter bedrijven aan het werk zijn. Voor die arbeiders is dan daadwerkelijk een onderkomen nodig. Voor de andere arbeiders moeten de gemeentes waar ze werkzaam zijn, zelf voor onderkomen zorgen.

Belangrijk is wel dat de communicatie tussen bewoners en het gemeentebestuur correct geschied, en dat er geen achterkamertjespolitiek bedreven wordt.
Ook dient de gemeente toezicht te houden dat deze woonruimte voldoet aan alle eisen.
Een andere oplossing zou kunnen zijn dat men ze huisvest op de bovenste verdieping van het stadhuis, zodat ze zelf kunnen ervaren wat dit allemaal met zich meebrengt.

Foto: Weert de Gekste.

 

.

 

24-04-19

‘Gemeente schrijft prijsvraag uit voor kraan’.

Als je helemaal niks meer weet wat je als bestuurlijk orgaan aan moet met iets, dan kun je het altijd nog in de maag splitsen van de burger.
In dit geval de voormalige loskraan van het landbouwbelang. Na eerst heelveel geld betaald te hebben in Roermond om hem te bewaren, vind men nu dat hij toch een functie moet krijgen.

Maar ja, wat? Rijkswaterstaat wil hem niet boven het kanaal hebben. De ijzerhandelaar zou een optie kunnen zijn, (onze voorkeur) maar men ziet toch graag iets van de kraan terug, het is tenslotte opgenomen in het Register voor Cultuur Erfgoed. Na veel erfgoed te hebben afgebroken, of verwaarloosd (scheepswerf) houd men zich halsstarrig vast aan wat oude ‘troep’, excuus voor de woordkeuze.
Nu geeft men het door aan de burger, zodat het lijkt dat men de burger laat meebeslissen.
Want tenslotte, ze kunnen zelf geen ijzer met handen breken.

Foto: Weert de Gekste.

 

.

 

4-04-19

Klimaatverandering is een hype?

Van verdienmodellen en regeringen over de hele wereld, die hier over de rug van burgers, miljarden en miljarden aan verdienen.

De goede naam is VERVUILINGSVERANDERING,

Vervuiling is wat we aan moeten pakken op de eerste plaats! We gaan even nog doorborduren over de klimaatverandering om uit te leggen aan onze kinderen en geïnteresseerden onder U.

Geleerde en wetenschappers kunnen nog steeds niet echt verklaren waarom, in bergen en woestijnen fossielen zijn gevonden van zeedieren en vruchten. Wel dat hier vroeger zee is geweest en dat door het vulkanisch karakter v.d. aarde hier bergen zijn ontstaan en dat door opwarming v.d. zon woestijnen ontstonden. De dinosaurussen en andere vliegende en lopende varianten doodt gingen , ook door de ijstijd niet te vergeten! Skeletten worden nu nog legio over de hele wereld gevonden!

Het klimaat veranderd voortdurend al meerdere miljarden jaren, je kunt dit niet tegen houden. Net zoals elk jaar zomer, herfst, winter en lente begint. De zon en maan opkomt, eb en vloed komt, regen, sneeuw, en wind ontstaat! We kunnen de cyclus van klimaatverandering niet tegen houden want die gaat zich langzaam herhalen.

De voorbeelden zijn legio, warme of natte zomers, strenge of matige winters, de zon die dichter bij de aarde komt, polen die smelten , magnetisch veld dat misschien verschuift etc. etc.

Klimaatwetenschappers kunnen het allemaal niet verklaren waarom!

We kunnen wel de vervuiling aanpakken om de wereld schoner te maken, de zware industrie in ons land en de buurlanden en in de rest van de wereld aanpakken. De Elite aandeelhouders van deze industrieën aanpakken, waar ook koninklijke dames en heren, en regeringen bij betrokken zijn. Verplichten de industrie schonere uitstoot te produceren of te stoppen! De zeeën van de plastic zooi ontdoen en op het land alles schoon houden.

Landen zoals o.a China en Amerika moeten meedoen.

Ook als je op vakantie gaat alles netjes achter laten in zee en op land want je bent gast ! Hopen dat vliegtuigen van de kerosine afkomen zou ook een groot gegeven zijn!

Windmolens en zonnepanelen  zijn natuurlijk goed [mits milieuvriendelijk geproduceerd], maar moeten niet belast worden door regeringen, want je kon het weer zien de energie rekening zou niet omhoog gaan vervoer kosten echter wel. Ook schonere auto’s elektrisch of waterstof, ook waterstof in plaats van gas zou een mooi gegeven zijn.  Als ze maar betaalbaar zijn en blijven voor alle bevolkingsgroepen .

Fijnstof zou ook aangepakt moeten worden, b.v. een nieuw soort autoband bij auto’s en andere voertuigen,  de oude geeft veel fijnstof af, en tevens is rubber is kankerverwekkend .

We gaan er met ons alle tegenaan om ons land en de wereld schoon te krijgen, en noemen het VERVUILINGSVERANDERING!!!!

En begin bij jezelf, er is geen vuil,  maar vuil van de mensheid !

Groet, Leon van Berkom.

 

1-04-19

Gemeente Weert wordt op de vingers getikt.

De huurder en verhuurder krijgen meer tijd om de arbeidsmigranten elders onder te brengen.
Eerst toestaan en later toch weer niet.
Had de gemeente niet beter de kazerne kunnen kopen om zo de regie in eigen handen te houden, en na die 5 jaar met winst door te verkopen?
Want eigenlijk heeft de huidige eigenaar(s) dit terrein met gebouwen voor niks na al die tijd huur van het COA.

Nou moet men voor veel geld (lees geld van de burger) gaan procederen om hun eigen regels te kunnen handhaven.
Het is niet alleen dom, maar ook ondoordacht van deze bestuurders.
De enigen die winnen zijn de advocaten die hun kas spekken aan deze zaak.

27-03-19

Gisteren heeft de Partij voor Weert vergaderd bij de Microbar. Na afloop hebben wij met de beheerder en de bezoekers gepraat, en wij voelde de saamhorigheid, maar ook de angst voor sluiting bij alle aanwezigen.

De Microbar heeft een hoog sociaal gehalte en is zeer belangrijke ontmoetingsplek voor de buurt. Maar niet alleen voor de buurt, maar ook voor de vele verenigingen en organisaties is het een plek waar men graag vertoefd.
Op dit moment wordt de situatie opnieuw bekeken en moet men wachten op de uitkomst.
Een spannende tijd voor alle betrokkenen.

De gemeente Weert heeft de mond vol van ‘verbinding’ maar wil maar niet investeren in dit speciale buurthuis waar vele zich thuis voelen.
Ook de Partij voor Weert vind dat de Microbar moet blijven, en dat de gemeente hierin moet investeren. Als men ruim 2 ton geeft aan een ondernemer voor de mouttoren, is investeren in de Microbar zeker te rechtvaardigen. [foto: Weert de Gekste]

 

 

 

 

 

22-03-19

Dit is een lijstje van de telling van de Provinciale statenverkiezingen uit Weert.  Als je kijkt hoe gemakkelijk een telling verkeerd kan gaan of veranderd kan worden. Eerst stond er 88 is veranderd in 80. Vandaar wij vorig jaar een hertelling wilde.

 

 

 

 

2-03-19

‘Weert stijgt in AD Misdaadmeter’ dat kopt een lokale media.
Het is triest om te lezen dat de misdaad meer voedingsbodem vindt in Weert. Het is nu alle hens aan denk voor onze burgervader en de rest van de bestuurders om dit terug te dringen.

De tijd van mooie praatjes is voorbij, er moet nu resultaat geboekt worden om Weert weer veiliger te krijgen.
Helaas moeten we constateren dat het AZC een van de boosdoeners is.
Maar ook het slappe optreden van onze bestuurders is hier debet aan.

We roepen B&W op om hier te hoogste prioriteit aan te geven.

Foto: Weert de Gekste.

 

 

 

4-02-19

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.
Wij vinden dat zowel lokale als landelijke media onafhankelijk moeten zijn. Ze moeten vrij zijn in nieuws brengen, en onafhankelijk kunnen berichten.
Maar, als wij in het coalietieprogramma het volgende stukje lezen zetten wij hier toch vraagtekens bij.

“Lokale media De lokale media staan onder druk. Verslaggeving over de lokale democratie neemt af. Lokale weekbladen zijn verdwenen en er is geen dagelijks lokaal televisiejournaal meer. Online media kunnen deels, maar niet geheel vervangend in de nieuwsbehoefte voorzien. We stellen de komende jaren extra budget voor onafhankelijke lokale media beschikbaar om lokale verslaglegging een nieuwe impuls te geven”.
bron: coalietieprogramma.

Ik het verleden heeft de Partij voor Weert vaak moeten constateren dat we buiten de media werden gehouden, mits er iets ‘negatiefs’ naar buiten kon worden gebracht, bijvoorbeeld over ons voormalig logo.
Wij vrezen dat het kommende tijd niet zal veranderen zolang de gemeente de lokale media voed.
Gelukkig hebben wij onze eigen vorm van media om u op de hoogte te houden.

 

 

8-11-18

Aso-asielzoekers.

Men wil in Marroko gaan praten over asielzoekers die hier in Weert en elders in Nederland zich niet gedragen.
Gaat Nederland/Weert hier niet af als een gieter, zoals men dat in de volksmond zegt?

Moeten wij een ander land om hulp vragen om dit op te lossen?
Het is toch van de gekke, dat onze overheid deze “kleine groep” mensen niet een halt kan toeroepen. Als de burgemeester daad werkelijk de “sterke man” wil uithangen en deze groep nou eens in een bus zou zetten, en ze op het binnenhof laat uitstappen. Want de regering heeft ze ook binnen gelaten.
Maar, dat zal wel niet gebeuren denken we, want het is ook wel een “ticket” voor op TV te komen.

Foto: Weert de Gekste.

 

 

2-11-18
Met trots presenteren wij ons nieuwe logo.