Natuur en milieu.

Ook de natuur en het milieu ligt ons na aan het hart.

Wij willen niets liever dan dat wonen in Weert, zo prettig en gezond mogelijk is.  Dat schone technologie daar onlosmakelijk aan verbonden is, spreekt voor zich! De Partij voor Weert is vóór alternatieve energiebronnen!  Zonne-energie en windenergie, zijn daar enkele voorbeelden van en de bewoners van Weert moeten hiervan direct kunnen profiteren.

Alle gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente Weert, moeten worden voorzien van zonnepanelen.  Ook  het plaatsen van windmolens in het Weerterland, dient te gebeuren in goed overleg met de directe bewoners. Uiteraard mag de natuur hier geen schade van ondervinden!  Dus, wij vinden het vanzelfsprekend dat het produceren van windmolens en zonnepanelen, milieuvriendelijk moet gebeuren. Samenwerken met de agrarische sector en het bedrijfsleven, is ook van belang om zo milieuvriendelijk te produceren.  We moeten het tenslotte sámen doen!

Het groen in de binnenstad, in de wijken én daarbuiten, mag en kan uitgebreid worden. Het buitengebied rondom de landbouwgebieden, is daar heel geschikt voor. Indien er subsidies of andere vormen van financiële ondersteuning zijn, dan zullen de agrariërs en mensen die in de buitengebieden wonen, hier eerder gehoor aan geven.

We moeten het groen functioneel benutten. Bijvoorbeeld in de vorm van vaste planten zoals lavendel, klimop en winter/zomerheide. Dat geeft, naast een kleurig effect, ook veel voordeel voor bijen en andere insecten, zoals voedsel en ideale schuilplaatsen. Vaste planten zorgen ook voor snelle dichtgroei en het onderhoud hiervan is aanzienlijk minder, ergo, goedkoper. Ook is het beter wildzaadmengsels niet meer in de woonwijken te gebruiken, maar in de bermen en natuurlijke geluidswallen.

Af te raden is het om fruitbomen in openbare ruimten te plaatsen, omdat dit o.a. de zwarte rat aantrekt. Evenals moet er goed nagedacht worden over wélke bomen men in de woonwijken zet. Denk aan de beschadigingen op geparkeerde auto’s door de val van hazelnoten. Hierdoor zijn reeds de nodige problemen door geweest.

Bloembakken in woonwijken en bij winkelcentra zorgen voor een sfeervol geheel en maken zonder meer alles aantrekkelijker.  Ook een aanrader is: meer nadruk leggen op het verwijderen van onkruid in de woonwijken!