Bestuur.

De Partij voor Weert wil de stad teruggeven aan de inwoners!

De Partij voor Weert wil de stad teruggeven aan de inwoners! Het gaat niet om de ambtenaren, het gaat niet om de nota’s, het gaat niet om de rapporten, en, het gaat óók niet om het eergevoel van bestuurders die ‘ó zo graag’ iets willen ‘achterlaten’ aan de stad.  Waar het uiteindelijk om hoort te draaien, bent u, de Weertenaar, die zich wel of niet prettig voelt in de eigen stad! De inwoners willen serieus genomen worden door onze gemeente. Deze houding verklaart waarom wij voor een kleine en dienstbare overheid zijn en ons storen aan ambtenaren of politici die het beter voor zichzelf regelen dan voor de inwoners en ondernemers.  Want, het zou mooi én een eer moeten zijn, om voor een fatsoenlijk salaris te mogen bijdragen aan het vormgeven en verbeteren van Weert. Gelukkig zijn er nog genoeg ambtenaren, die er zo over denken en ook hun uiterste best doen.

 

Luisteren naar de burger en serieus nemen ook na de verkiezingen.

De burger staat bij ons centraal. Het bestuur en de ambtenaren moeten zich meer dienstbaar opstellen. De burger betaald tenslotte hun salaris en dankzij hén, kunnen zij hun werk doen.

Het stadhuis moet iedere werkdag geopend zijn tot 20.00 uur en op zaterdag tot 13.00 uur; behalve zon-en feestdagen.  Personeel moet gespreid worden en verdeelt over de dag. Zo kan iedereen terecht, zonder dat men daar speciaal vrij voor moet nemen. Ook moet men terecht kunnen zonder afspraak.

De volgende punten verdienen echter ook de aandacht:

Hondenbelasting gebruiken voor veilige en schone hondenuitlaatterreinen én voor het onderhoud daarvan. .

- Indien er geld overblijft, dit in mindering brengen op de Hondenbelasting.

Geen achterkamertjespolitiek.

Vergadering Burgemeester en Wethouders opnemen en op website gemeente plaatsen.

Burgers inzetten als adviesorgaan indien belangrijke beslissingen genomen moeten worden.

Niet alles hoeft digitaal.

Oudere mensen en mensen die problemen hebben met digitaal werken, moeten op het stadhuis worden geholpen. Overtollige regels en gecreëerde baantjes, die daar bij horen, moeten worden geschrapt. Als er problemen zijn met burgers of bedrijven, zal er, na een goed gesprek, samen gekeken worden naar een oplossing i.p.v. gelijk klaar te staan met boetes of dwangsommen!  Burgemeester en Wethouders dienen meer de straten in te gaan en te gaan praten met de mensen in hun eigen omgeving.

Regels en wetten soepel toepassen en niet autoritair opstellen.

Targets stellen die ook gehaald moeten worden en waar op afgerekend wordt. Wij willen een ambtswoning voor de burgemeester, waar hij of zij tegen een redelijke huur kan wonen. Zo maken we voor eens en altijd een eind aan dat wel of niet wonen in Weert.