Welkom.

UPDATE!
Beste mensen, met pijn in ons hart hebben besloten om dit jaar niet aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen.
Omdat we een kleine partij zijn, was het voor ons niet mogelijk om alles geregeld te krijgen.
We willen ons heel graag inzetten voor onze mooie stad Weert, maar door omstandigheden is dit moment helaas niet haalbaar voor ons.
De komende tijd gaan we verder aan onze partij werken, om over vier jaar weer mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Ondertussen houden wij de politiek van Weert nauwkeurig in de gaten.
Wij wensen u veel wijsheid bij het stemmen in Weert.
De Partij voor Weert is een nieuwe politieke partij, bestaande uit mensen die vinden dat het op diverse fronten in Weert, anders kan én anders moet. Wij zijn niet ingekapseld in het Weerter politieke systeem, maar realisten met een hart. Onze mensen zijn een afspiegeling van de maatschappij en beseffen dat men creatief en goed met geld en middelen moet omgaan, om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Veel inwoners van Weert klagen over het beleid. Veel geld [het geld van de burger] wordt verkeerd uitgegeven en het ergste is, dat, als men geld tekort komt, dit dan weer over de rug van diezelfde burgers wordt aangevuld! De Partij voor Weert vindt dat het zo niet langer kan. Het geld is ván en vóór de inwoners en níet voor prestigeprojecten van de gemeentelijke elites. Het kan toch niet zo zijn dat het bestuur van Weert door mag gaan met dit 'amateur'beleid!! Wij willen de stad teruggeven aan de inwoners!

100% inzet.

Onze partij zal de inwoners serieus nemen, niet alleen tijdens de verkiezingen, maar óók daarna. U kunt altijd een beroep op ons doen! Wij zullen ons 100% voor uw belangen inzetten, want de inwoners staan voor ons centraal in onze stad. We willen, samen met hen, Weert weer financieel, sociaal en economisch gezond maken.

Als u ons programma leest, dan zult u merken dat wij met logische oplossingen komen, die vaak niets of weinig hoeven de kosten.  Het is tijd om orde op zaken te stellen, iets waarbij een vorm van machtsvertoon, zoals nu vaak het geval is, verleden tijd wordt.

Bent u ook van mening dat het anders moet?  Kies dan voor de Partij voor Weert. 

Met  vriendelijke groet, Theo Smolenaers.

 

Partij voor Weert op YouTube:

 MEER INFORMATIE?  NEEM GERUST CONTACT OP!